EvilLyrics

Karaoke for Jamal - Policeman

Jamal - Policeman (04:06)
created by anonymous
Import »»
into EvilLyrics


make sure Jamal - Policeman is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
61%Thumbs Up     38%Thumbs Down
   (13 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 


Lyrics

Jak to policeman przeszukuje mnie?
Przecierz mam prawo nosi� to, co chc�
To, co moje jest moje, co jara mnie
W razie co nie wiem przecierz jak i gdzie
[2x]

To jest pie��, tak, ku wolno�ci
Tej wolno�ci, co chcia�by� j� mie�
A twe oczy ci�gle w gotowo�ci
Ca�y czas kto� przeszkadza ci mie�
Marzenia, kt�re s�, kt�re ju� tutaj by�y
To nie s�d, kt�ry prawo ci da
Ja jestem z tych, kt�rzy dadz� ci si�y
M�wimy: Ka�dy jest wolny i tak

Jak to policeman przeszukuje mnie?
Przecierz mam prawo nosi� to, co chc�
To, co moje jest moje, co jara mnie
W razie co nie wiem przecierz jak i gdzie
[2x]

Wolni chcemy by�, my tak chcemy �y�
Gdzie przychodzisz na ten �wiat, to nie masz nic
To tw�j szkic, i ty go rysujesz
Cz�owiek, rozumiesz - ty losem swym kierujesz
Chcesz by� wolny, czy chcesz by� zakuty
�lep� wiar� w nich?
To s� takie nuty, kt�re nios� ukojenie, wszystkim tym
Co dosi�g�o ich zw�tpienie i przygniot�o brzemi�
Uwierz w t� wolno�� to jest twoje mienie
To jest twoje mienie - wolnego cz�owieka
Prosto ze �rodka najszczerszy przekaz...

Jak to policeman przeszukuje mnie?
Przecierz mam prawo nosi� to, co chc�
To, co moje jest moje, co jara mnie
W razie co nie wiem przecierz jak i gdzie
[2x]

To jest pie��, s�owo i muzyka
I nawet je�eli ty b�dziesz si� ba�
Chcesz tej wolno�ci, to masz j� z g�o�nika
To jest co�, co ukojenie ci da
Wiadomo, �e ty, man, b�dziesz widzia� to samo
I tylko wtedy, kiedy b�dziesz chcia�
Cieszy� sie tym, co ci dawno zabrano
Ja m�wi�: Ka�dy jest wolny i tak

Jak to policeman przeszukuje mnie?
Przecierz mam prawo nosi� to, co chc�
To, co moje jest moje, co jara mnie
W razie co nie wiem przecierz jak i gdzie
[2x]

Nowe pokolenie, prosto z betonowych miast
Gdzie holenderskie specyfiki wyczulaj� smak
Spod ci�kich powiek obserwuj� �wiat
Gubi� czas
Tak cz�sto ci go brak
Jeszcze raz:
To, co moje jest moje, co jara mnie
Co� mnie tu trzyma i sprawia, �e �y� si� chce
Muzyk� stawiam most na drugi brzeg
Na wszystko lek
Notabene, wielki ma�y cz�ek
Nadszed� nowy wiek, my w trzecie tysi�clecie z rapem
Prawd� jest nap�d
Nasz �wiat waszym �wiatem
Dla ciebie wschodzi s�o�ce, wi�c wolno�� spijaj
Przez to si� dowiesz jak smakuje przyja��
B�d� sob� - sens s�owom daje serce
Bo zaufa�em temu, co gra skrzypce pierwsze
Po dzi� dzie�
Uniwersalne wersy o dw�ch takich
Co budowali mosty, a palili schematy

Jak to policeman przeszukuje mnie?
Przecierz mam prawo nosi� to, co chc�
To, co moje jest moje, co jara mnie
W razie co nie wiem przecierz jak i gdzie
[2x]

other by the same artist (click icon to import directly)
Jamal Abdillah - Gadis Melayu (04:01) [hotspot]
JAMAL ABDILLAH - KauLupaJanji (04:12) [anonymous]
Jamal - Policeman (04:06) [kasiatecza]
Jamal - Policeman (04:06) [anonymous]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download

Copyright
© 2003-20
EvilLaboratoriesLinks:
Kdy bude Zelen ctvrtek v roce 2019?