EvilLyrics

Karaoke for Cascada - Miracle

Cascada - Miracle (03:38)
created by anonymous
Import »»
into EvilLyrics


make sure Cascada - Miracle is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
55%Thumbs Up     44%Thumbs Down
   (67 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 


Lyrics

(Daiva)
Rytojui reikia nedaug
Tik truput� �irdies
Truput� j�gos, truput� ugnies
I� tav�s ir man�s
Ir tada jisai taps

(Pushaz)
Viskas turi savo viet�
Kaip sakoma turi b�t vien�kart pad�ta
Gali buti
Bet deja ne viskas yra taip kaip tur�t� b�ti
Kartais slysti ir labirinte pasiklysti.
Ka�kada maniau kad teisyb�s n�ra
Aplinkui tik tu�tuma
Betgi �mon�s kas sau ir tiek
Jokios harmonijos
Vieni kiti save vis tiek
Pama�iau kit� medalio pus�
Kaip Svaras sako, dalinkim�s per pus�
Bus lengviau pereiti ugn� t� per kuri� einam visi
Tik ji dega skirtingai
Vienam arti, kitam toli
Nesvarbu ji gi svarbi kiekvienam savaip
Tau vienaip man kitaip
Neteisyb�s daug sutinku
Tai supa visada kur beb�tum bet kada
Tarsi ����lis slenka paskui tave
Tu bandyk u�simerkti
Savo siela atmerkti
Pa�i�r�k � saul� ji dega danguje
Bet ����lis i�nyk�s, jis i�garavo i� �ia

(Daiva)
Rytojui reikia nedaug
Tik truput� �irdies
Truput� j�gos, truput� ugnies
I� tav�s ir man�s
Ir tada jisai taps

(Svaras)
Truput� labiau geras truput� ma�iau blogas
Auk��iau lubos ma�iau skyl�tas stogas
Truput� ma�iau prie�as truput� daugiau brolis
Truput� labiau kil� ma�iau puol�
Truput� daugiau jausmo truput� ma�iau skausmo
Baim� atsitraukia ir nebe taip kausto
Truput� ma�iau g�da truput� ma�iau �da
Tuos kurie tiki tod�l i�lieka, nepab�ga

A� juos ma�iau�
�nepab�ga
Buna sunku ta�iau�
�nepab�ga
Taip jie dega grei�iau ta�iau�
�nepab�ga
Nepab�ga

(Kastetas)
Vakare man b�na li�dna
Kada tyla sprogdina ausis
Tamsa u�spaud�ia akis
U�tu�uoti langai
Akvarele nuspalvoti jausmai
Priklijuotos �ypsenos
Ant stiklo l�p� da�ais
U�ra�yti �od�iai i vir�� pakyla
Prisipildo, i�sipu�ia �emyn
Krisdami prispaud�ia
Atsitrenkdami � tyl�
Smulkiai kaip stiklas
� ma�us gabal�lius subyra
A� juos renku
Kaip mozaik� d�lioju
Vakarinis nuotykis man atne�a rytin� li�des�
Tam pa�iam mieste be pavadinim�
Gatv�se be �moni�
O jeigu ir yra neturi veid�
Vard� neatsimenu
Sasiuviny neu�sira�iau, nebuvo prie�as�i�
Raudona linija �ibintais pa�ymet� miesto pakra��i�
Ramu, jokio garso
Vis dar spengia ausyse, tylu

(Daiva)
Rytojui reikia nedaug
Tik truput� �irdies
Truput� j�gos, truput� ugnies
I� tav�s ir man�s
Ir tada jisai taps

(Svaras)
Dienos kei�ia dienas lyg pianino klavi�ai
Baltuosius karts nuo karto perkerta juod� klavi�� ni�os
Jos pinasi ir ri�as
Nebodamos i� naujo bando
�iandiena tau atrieks s�km�s
O man i�pl�� ant �ando rand�
Kiekviena krant�, kiekviena kart�
Neatkartojam� peiza�� aplinkyb�s varto
Mes mokam b�ti vyrais
O b�na tampam klounais
Kai nulin�iuojame savus ir tikim daunais
Tada galvojam kad s�km� pami�usi
O gal sumi�usi
O gal ant visko braukus, u�simir�usi
Tokiem kaip tu galvoji
Jai papras�iausiai neu�tenka laiko
Pasaulis vis geriau �audo
Vis blogiau skaito
Niek�e, neliesk vaiko
Ir to kuris kas diena tam vaikui duona raiko
Kad spindulys vilties
Nors truputeli �viest�
Jie jau surinko akmenis neliesk j�
Ir �itos gatv�s taps
Nebe tokios purvinos
Kai norintys kalb�ti
Prad�s kalb�ti burna
Kai �tikes
Yra daugiau nei iki �iolei rado
Tik �vino p�k�, sunk� vanden�
Ir kart� med��

(Daiva)
Rytojui reikia nedaug
Tik truput� �irdies
Truput� j�gos, truput� ugnies
I� tav�s ir man�s
Ir tada jisai taps


other by the same artist (click icon to import directly)
Cascada - A Never Ending Dream (03:23) [nazgul_mapi]
Cascada - Another You (03:38) [LuX]
Cascada - Bad Boy (03:13) [anonymous]
CASCADA - Bad Boy (03:04) [anonymous]
Cascada - Bad Boy (03:11) [Mathew]
Cascada - Bad Boy (03:07) [anonymous]
Cascada - Cant Stop the Rain (03:28) [DJ Jannobuss]
Cascada - Cascada 7 Years and 50 Days (05:55) [DarkKnight]
Cascada - Cascada Everytime We Touch (03:15) [Alloc182]
Cascada - Cascada Miracle (03:39) [terransoul]
Cascada - Cascada Miracle (03:39) [anonymous]
Cascada - Cascada Piece Of Heaven (03:25) [anonymous]
Cascada - Cascada Another You (03:40) [t0annguy3n]
Cascada - CASCADA Everytime We Touch (03:18) [anonymous]
Cascada - Cascada Everytime We Touch (03:16) [t0annguy3n]
Cascada - Cascada Truly Madly Deeply (04:12) [anonymous]
Cascada - Cascada Truly Madly Deeply (04:11) [anonymous]
Cascada - Dream Dance Vol. Truly Madly Deeply (02:56) [Flowy]
Cascada - Endless Summer (04:43) [anonymous]
Cascada - Evacuate the Dancefloor (03:27) [1musik]
Cascada - Every Time We Touch (03:19) [anonymous]
CASCADA - Every Time We Touch (03:14) [ZHacker]
Cascada - Everytime We Touch (03:17) [anonymous]
Cascada - Everytime We Touch (03:10) [anonymous]
Cascada - Everytime We Touch (03:18) [kasiatecza]
Cascada - Everytime We Touch (05:26) [kamilcoolboy]
Cascada - Everytime We Touch Everytime We Touch (03:18) [anonymous]
Cascada - Evrytime We Touch (03:16) [anonymous]
Cascada - How Do You Do www.djwitek.prv.pl (03:30) [1musik]
Cascada - I cant stand it (03:11) [anonymous]
Cascada - Kids In America (02:59) [anonymous]
Cascada - Kids In America (03:01) [anonymous]
Cascada - Last Christmas (03:54) [anonymous]
Cascada - Lonley (04:17) [anonymous]
Cascada - Miracle (03:38) [anonymous]
cascada - miracle (02:58) [maligor]
cascada - Miracle (03:38) [anonymous]
cascada - neverending dream (03:23) [anonymous]
Cascada - One More Night (03:42) [anonymous]
Cascada - Perfect Day (03:44) [anonymous]
cascada - Piece Of Heaven 2004 (03:26) [anonymous]
Cascada - Ready For Love (03:22) [anonymous]
Cascada - Summer Of Love (03:44) [kijomi]
Cascada - Truly madly deeply (04:09) [anonymous]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download

Copyright
© 2003-20
EvilLaboratoriesLinks:
Fasi lunari nel 2019