EvilLyrics

Karaoke for Kangaroz - Gdy Nie Wiesz

Kangaroz - Gdy Nie Wiesz (03:54)
created by Stepej
Import »»
into EvilLyrics


make sure Kangaroz - Gdy Nie Wiesz is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
67%Thumbs Up     32%Thumbs Down
   (59 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Kiedy my�lisz o uczuciach, czy nie wysz�y dawno z mody
Jedno �ycie kt�re masz traktujesz jak zawody
Zastanawiasz si�, czy to jest ok.?

Z tylu ludzi, kt�rych znasz tak wielu ma dwie twarze
Tak wielu spo�r�d nich nie spe�ni�o swoich marze�
Zastanawiasz si�, czy to jest ok.?

Opuszczasz wzrok gdy nie wiesz
Pytasz mnie, czy ja to zmieni�?
Opuszczasz wzrok gdy nie wiesz
Pytasz mnie, czy ja to zmieni�?

Ju� nie jeden raz my�la�e�, �e chcia�by� wszystko zmieni�
�e wystarczy tylko chcie� i wystarczy mie� nadziej�
Kiedy wszystko jest na nie i kiedy czujesz, �e jeste� sam

S�owa, kt�re dobrze znasz lecz ich nie wypowiedzia�e�
I tak wielu, kt�rzy wci�� czekaj� tylko na nie
I chocia� o tym wiesz, nic nie zmienia si�

Opuszczasz wzrok gdy nie wiesz
Pytasz mnie, czy ja to zmieni�?
Opuszczasz wzrok gdy nie wiesz
Pytasz mnie, czy ja to zmieni�?

Nie wystarczy sta� i czeka� nie starczy tylko trwa�
Trzeba czasem da� co� z siebie by ca�� prawd� zna�


other by the same artist (click icon to import directly)
Kangaroz - Gdy Nie Wiesz (03:54) [Stepej]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download

Copyright
© 2003-18
EvilLaboratories