Lyrics: Era - Era

myLyrics BETA
Atireo tera aterie
Impera tinaro inate tenore Antinero peru verori re
Impera itaro infate altere

Tire miora imero torem cora
Antiri conta core
Corento vora corento icoren core
Antiri contari me
Other artists:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
© 2005-20 evil laboratoriesKalendarz muzulmanski na 2019 (1440-1441)