Lyrics: EKV - Krug

myLyrics BETA
Ekv - Krug Lyrics Ovaj krug sam smislio
Ovaj krug sam stvorio
Ovaj krug sam razbio
U vetar rasuo.
Vetar misli,
Vetar zna
Sve s"to znamo ti i ja.
On me voli,
On me nosi,
On me razbija.
(Solo)
A ha! A Ha!
U hmm A Ha!
Kao da sam umoran
I kao da sam star
Kao da je dosdno
Isuvis"e da znam
Ovaj krug sam skupio
I opet sklopio
On me voli,
On me nosi,
On mi opras"ta.
A Ha! A Ha!
U hmm A Ha!
Kao ne
I kao da
Kao zabrana
I kao dozvola
Kao ne ne ne
Kao da da da
Kao zabava
I kao dosada.
Ovaj krug sam smislio
Ovaj krug sam stvorio
Ovaj krug sam razbio
U vetar rasuo.
Kao ne
I kao da
Kao zabrana
I kao dozvola
Kao ne ne ne,
Kao da da da
Kao zabava, I kao dosada.
(s"=sh, z"=zh, c"=ch, c'=ch but softer)


Other artists:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
© 2005-19 evil laboratoriesFases de la luna 2019