EvilLyrics
Translation: Danish
Status: activeOriginal author: AoOsCorrection author:krissebaze
Some characters might appear incorrectly here, but they can still show correctly in EvilLyrics when using LNG file. Please test it first before you start making correction.
EvilLyrics Localization Template
version for build 134 - 14/09/2004
check for latest version and recent changes at http://www.evillabs.sk/evillyrics/localize.php
ONLY TRANSLATE TEXT BETWEEN number AND //. Text after // is just remark, there's no need to translate that
when you're done, compile your file with ELtrans.exe, put created lng file into your EL directory and try to load it
If it loads successfully, check if the text isn't overlapped somewhere
Feel free to rephrase some texts if they sound more understandable in your language

/n is new line delimiter
%1 and %2 are parameters ... they will get replaced in the text


First line is a charset number .. replace XXX by your number and test it
charsetWestEurope = 0
charsetDefault = 1
charsetSymbol = 2
charsetJapanese = 128
charsetKorean = 129
charsetChineseS = 134
charsetChienseT = 136
charsetGreek = 161
charsetTurkish = 162
charsetHebrew = 177
charsetArabic = 178
charsetBaltic = 186
charsetCyrillic = 204
charsetEastEurope = 238
charsetDosBox = 255

--- localization file start

Charset|238
0|Generelt //General
1|Cache //Cache
2|Karaoke //Karaoke
3|Advanceret //Advanced
4|Om EvilLyrics //About
6|Udseende //Apperance-frame
7|Altid �verst //Always on top
8|Tray mode //Tray mode
9|Minimer ved lukning //Minimize on close
10|V�lg sangtekst skrifttype //Select lyrics font
11|Baggrund //Background - label
12|S�geindstillinger //Search settings - frame name
13|"Sangtekst" n�gleord //"Lyrics" keyword - label
14|N�gleord brugt til s�gemaskine foresp�rgelser /nI tilf�lde af at du lytter mest til ikke-engelske sange /nv�lg eller skriv n�gleord p� dit eget sprog // "lyrics keyword label tooltip description - Keyword used to query search engines/nIn case you listen mostly to non-english songs/npick or type keyword in your language
15|Vis i hovedvinduet //Show keyword selector in main window - checkbox
127|Tillad ukendte sider //Allow unknown sites
16|Sangtitel sortering //Song title parsing - frame name
17|Filtrer ikke numre //1st filtering option Don 't filter numbers
18|Filtrer alenest�ende numre //2nd filtering option Filter stand-alone numbers i.e. numbers surrounded by spaces ... ie which are not part of the word like in U2
19|Filtrer alle numre //3nd filtering option - Filter all numbers
5|Ignorer tekst i parentes //Ignore bracketed text - checkbox
20|Ekskluderede n�gleord //Excluded keywords - label
21|Cache indstillinger //Cache settings - frame name
22|Ryd cache //Clear cache
23|Cache arrangering //Cache organization
24|Efter f�rste bogstav //By first letter
25|Enkelt arkiv //Single directory
26|Cache sti //Cache path
27|Eftertjek forkerte sangtekster efter en uge //Re-check wrong lyrics after a week
28|Gem automatisk under oprindelige sangnavn efter �ndring //Automatically save under original song name after change
29|Proxy //Proxy - frame label
30|Benyt proxy //Use proxy
31|Server //Server
32|Port //Port
33|Brugernavn //Username
34|Kodeord //Password
35|Karaoke opslag //Karaoke posting - frame name
36|For at bidrage under eget navn, registrer venligt p� vor webside - Registrering er GRATIS //To contribute under your name please register on our website. Registration is FREE.
37|Indtast derefter dit brugernavn og kodeord her: //Then enter your login name and password here:
38|Log ind //Login
39|Kodeord //Password
40|Registrer //Register - button which takes you to registration page
41|Karaokeindeksopdatering //Karaoke index update - frame name
42|Opdater karaokeindeks //Update karaoke index now!... ie. button text
43|Karaoke pop-op beskeder //Karaoke pop-up alerts
44|Sangteskt opslag //Lyrics posting
128|Til URL // (save lyrics) to url
129|Til fil // (save lyrics) to file
45|Gem ikke //Don't save - 3 file saving options
46|Gem automatisk //Save automatically
47|Ved knaptryk //On button press
48|Andre indstillinger //Other settings - frame name
49|Start med Winamp //Start with Winamp
50|Virker kun hvis du valgte "Winamp start-up plugin-in" under EvilLyrics installationen /nFor at fjerne start-up plugin fuldst�ndigt g� til Winamps General plugins afsnit //!!!! Don't translate text "Winamp start-up plugin" ... Only works if you selected "Winamp start-up plugin" during EvilLyrics installation/nTo remove start-up plugin completely go to Winamp's General plugins section - message that pops up when you click a little "?"
51|Anonyme statistiker //Anonymous statistics
52|S�t indstillinger tilbage til standard //Set to default settings (resets EL settings to default)
53|Opdateringer //Updates - frame name
54|Tjek ny //Check new (checks for new version of EL)
55|OK //OK - bottom buttons
56|Annuller //Cancel - bottom buttons
57|Anvend //Apply - bottom buttons
58|Preferencer //Preferences - window name
59|opdaterer ... //updating ... displayed on the button while updating karaoke index
60|Overs�ttere: //"Translators: " text .. not used anywhere yet ... the names of translators will be hard coded ... so please send the name or nick you would like to appear here along with translated language file
61|V�lg en mappe //on folder picking dialog
62|Vil du slette indholdet af sangtekst cachen ved "%1" ?/nit will take some time depending on size/n(it will leave karaoke files intact)
63|Du �ndrede cachearrangeringsmetoden. Vil du genopbygge cachen nu? (Det kan tage noget tid, afh�ngigt af cachens st�rrelse)
64|Indtast URL til at sende til. Brug %L for sangtekster, %S for sangnavn./nFx http://www.myblog.com/postlyrics.php?song=%S&lyrics=%L
65|Dit karaokeindeks er %1 dage gammelt/nFiler i karaokeindeks: %2
66|Du har ikke karaokeindeks endnu. Opdater det //You don't have karaoke index yet. Update it - text that shows on karaoke status label when you have no karaoke index ... shouldn't happen though
67|Du m� distribuerer dette program som du lyster. Fordi dette program er gratis, forfattere kan ikke og vil ikke tage ansvar for dette programs opf�rsel. Der er ingen garranti af nogen slags, udtrykt eller hentydet, p� dette produkt.
68|Tak til: //"Thanks to" text
69|... og resten af jer som hjalp med v�rdifulde forslag og st�tte. //... and all the rest of you who helped with valuable suggestions and support.
70|EvilLyrics er gratis software, hvis du vil v�rds�tte vor produkt kan du donerer penge ved Donationssiden p� vores hjemmeside. //EvilLyrics is free software, if you would like to appreciate our work you may donate in Donation page of our website.
71|Sidste filter opdatering: //Last filter update:
//Main application window related
//toolbar
72|Pr�v n�ste resultat
73|Opdater sangtekst
74|Stop nedhentning
75|Rediger sangtekst
76|Printer sangtekst
77|�ben originalside med sangteksten i browseren.
78|Sangtekster fra hele albummet
79|Fuldsangtekst internet s�gning
80|Alle sange af aktuelle kunstner
81|Send aktuelle sangtekst til webside
82|Start karaokeoptagningsmode
83|S�g efter karaokefil
84|Vis karaokebar
86|Hj�lp
//Toolbar submenus
85|Google foresp�rgelser for denne sang
87|Overs�t sangtekst
88|Fuld teksts�gning
89|Albumprofil //album profile search ... like profile on Amazon
90|Akkord s�gning
91|Albumcover //album cover search
92|Fuld albumtekster ...
93|Plakater ...
94|Allmusic Guideprofil
95|Indsend sangtekst //submit lyrics to selected lyrics page
96|EvilLyrics Hjemmeside
97|Anmeld en fejl //ie application bug
98|�vrige s�gninger //keep case
99|Fuldtekst internets�gning
100|Fuldtekst caches�gning
101|Hent karaoke
102|Slet karaoke
103|Indsend karaoke
104|Karaokeskabningsinstruktioner
//Statusbar
105|Karaoke info
106|Forbindelses status //ie internet connection online/offline
//Popup Menus
//Main popup menu .. keep texts short here so menu doesn't get wide
107|Forklar "%1" ...
108|Ryd disse sangtekster //erases lyrics to current song
109|Cache info
110|Kompaktmode
111|Redigeringsmode
112|Vis karaokebar
113|Karaoke scrolling //function for turning scrolling on/off
114|Kopier
115|S�t ind
116|�vrige s�gninger
117|Afslut
//Statusbar menu
118|Raporter mislykket filter
119|Hvorfor den ikke kan finde noget?
120|Karaoke kvalitetsafstemning //ie voting for karaoke files .. feel free to rephrase ... like voting for karaoek files ... and good/bad file
121|Denne karaoke er GOD
122|Denne karaoke er D�RLIG
123|Statusbarhj�lp
124|Kopier sangtekstURL til udklipsholder
//Karaoke statusbar icon menu
125|F� bedste match direkte
126|G� til karaokeliste (browser)
//functionality
//Cacheinfo box
130|Sang
131|Sti //Path to the song on your hard drive
132|Downloaded den //followed by date
133|Downloaded fra //followed by url
134|Manuelt redigeret
135|Ja
136|Nej
137|Antal linier // number of lines in lyrics file
138|Karaoke downloaded den //followed by date
139|Dig (formentlig ikke-indsendt fil) //informing that karaoke file has no name in it, so it was probably created by you and haven't been sent yet
140|Karaoke forfatter //karaoke author name
141|Antal tidsm�rker
142|ignorerer tomme linier //meaning that number of timestamps doesn't take into account timestamps for empty lines .. can be used "without empty lines"
143|ikke hentet endnu
144|Afspiller
145|Fejl ved indhentning af data //error while getting info for info window ... can translate just like "error"
146|Vil du kopiere dette til udklipsholderen?
147|Aktuelle sanginfo // name of the info window .. keep case .. it's displayed like EvilLyrics - current info name
148|henter forklaring ... //displayed while explanation is downloaded from dictionary
149|Ikke fundet i arkiv
150|Opdatering udf�rt //Karaoke index update
151|Fejl ved opdatering
152|Du har allerede stemt! //karaoke voting messages ... can be "You already voted"
153|Tak for din stemme
154|Sidefejl, pr�v venligst igen senere
155|Giv venligst en lille begrundelse for hvad du tror filteret fejlede (ingen tekst indsendt, kunstner/sang info inkluderet i sangteksten etc.) eller indsend uden begrundelse.
156|failed filter //the name of the dialog
157|Fejl i login/kodeord kombinationen
158|Raporteret, tak
159|Du skal v�re registreret i karaoke delen for at kunne raporterer
160|Ingen matchende karaoke til r�dighed. Dobbelt-klik ikonet for at �bne karaokelisten
161|online //lowercase
162|offline //lowercase
163|Vil du arbejde offline?
164|ukendt //as Lyrics source: unknown ... when we don't know which url lyrics came from
165|For at s�tte gemte knapper til igen, tryk "Reset" i n�ste dialog/nDu kan ogs� s�tte v�rkt�jslinien til at folde i indddddddstillinger-dialogen
166|Karaoke justeret %1 sekunder //followed by number of seconds
167|s�ger efter "%1" (tryk Esc for at redigere sangteksterne) //displayed in statusbar while using type-ahead ...
168|Kunne ikke finde "%1". Tryk Esc for at starte igen
169|Genindtast din s�gning // displays after you pressed esc ... you are actually being asked to type your query again
170|Du er nu i karaoke-gemme-mode. Start sangen, synkroniser tiden her og i din afspiller. G� ned et par linier ved at bruge, pil ned knappen. Slet foreg�ende tidsm�rke ved at trykke p�, pil op knappen. Lad sangen spille til den er f�rdig, du vil da blive bedt om at gemme karaokeen. Genspil derefter sangen og den bliver indsendt til vor server. Klik her for at l�se mere.
171|Tjekker for nye filtre...
172|Henter nye filtre...
173|Ny version af EvilLyrics er tilg�ngelig. Vil du g� til www.evillabs.sk og hente den nye version?
174|Start din afspiller og indtast kunstner og sangtitel i boksen herover
175|Karaokeindekset er %1 dage gammelt. Opdater det inde i indstillinger
176|finder //displayed as tooltip over player icon ... saying like "detecting Winamp"
177|Manuelt mode - ingen kendt afspiller fundet
178|Karaoke tilg�ngelig - klik for at hente det!
179|Karaoke ikke tilg�ngelig
180|Indtast ord at s�ge efter (adskildt af mellemrum)
181|Dobbelt-klik for at s�ge efter sangtekster
182|viser f�rste 50 resultater
183|Ingen sange fundet, pr�v andre n�gleord
184|Forkert ID3 etiket, ikke indsendt
185|Du er ikke tilladt at indsende karaoke manuelt endnu. Genspil skabte karaoke og den vil blive indsendt automatiskt.
186|Ude af stand til at indsende karaoke, pr�v at afspille igen.
187|Karaokeen du skabte m�der ikke vor kriterier. Pr�v at lave en ny.
188|Du �ndrede manuelt titelen./nVil du gemme disse indstillinger under originalnavnet (%1)?/nHvis du vil, vil denne sangtekst blive vist n�ste gang du afspiller sangen
189|Karaokeen var skiftet under afspilningen. Vil du gemme �ndringerne?
190|Karaokeen var justeret. Den vil blive indsendt n�ste gang ud afspiller den
191|Fandt %1 tidsm�rker i sangen %2 indenfor %3/nHvis tiden ikke er overens med den i din afspiller, l�s instruktionerne og indspil din karaoke igen/nGem den indspillede karaoke nu? //like detected 22 timestamps in song Britney Spears - Lucky within 3:40
192|Karaokefil gemt. Genafspil sangen, hvis karaokeen er gemt ordenligt vil den blive indsendt til severen
193|Lige hentet //Meaning lyrics were downloaded "in this moment"
194|henter ...
195|Sangtekst ikke fundet
196|Ingen sangtekster. Skift til Online mode for at hente dem
197|Ingen filtre brugt
198|bruger n�gleord //lowercase .. meaning "using keyword keyword" ... like "using keyword songtexten"
199|%1 sange sat i k� //during mass downloading
200|Dine sangtekst blev gemt i filen "lyrics.txt" i dit EvilLyrics arkiv. Vil du �bne den i Notesblok nu?
201|No lyrics found in lyrics databases, displaying related page
202|karaoke IKKE indsendt endnu - lad den spille til ende
203|karaoke af %1 //karaoke by JohnDoe
204|Forkert sangtekst? Pr�v n�ste resultat ved at bruge "N�ste" knappen
205|Karaoke er tilg�ngeligt for denne sang!
206|Tryk p� "mund" ikonet for at hente karaokeen
207|Indsendingsmulighederne er ikke udfyldt ordenligt //displayed while posting lyrics to a webpage (error)
208|indsender ... //displayed while posting lyrics to a webpage
209|sorterer ... //displayed while parsing (cleaning) downloaded lyrics
210|Sangteksten til din sang kan ikke blive fundet. L�s r�d om hvordan du kan forbedre din sangteksts�gning
211|Fra cache - hentet den %1 //followed by date and time
212|[%1] gemmer: %2 [%3 m�rker gemt] //like [00:58] saving: Lucky [8 positions saved] ... ie %1=time, %2=song name, %3=number of timestamps saved
213|Udf�rt //or Finished or whatever ... something has finished
214|Ikke fundet
215|V�lg siden og tryk Retur //on submit lyrics dialog ... bellow it is the list of sites
216|Ingen karaoke at slette
217|Intet at indsende, eller allerede indsendt // can rephrase like "karaoke doesn't exist or it was already submitted"
218|Kunne ikke finde kunstnernavn, ret din ID3 etikette //while searching for poster .. we need to get artist name ... if mp3 is not tagged properly we can't get it
219|Indtast et par ord fra sangteksten (adskilt af mellemrum) //fulltext song search
220|Du henter tidsm�rker for den aktuelle afspilning:/n%1/nTjek om din mp3 l�ngde er ca. %2 // like you importing timestamp file for britney spears, check if length is approximately 3:22
//batch downloading related
221|Stem p� karaokeen ved at klikke her
222|Ikke-underst�ttet afspilningslistefil
223|Afspilningslister med flere end %1 filer er ikke underst�ttet
224|EvilLyrics vil nu pr�ve at hente/nsangtekster til %1 sange //like EvilLyrics will now try to download lyrics to 15 songs ... displayed when you drop a playlist into evillyrics window
225|Tidsm�rker er nu gemt. F�lg instruktionerne //after you press karaoke recording button // displayed in statusbar when you press karaoke recording button
226|For at at starte med at lave tidsm�rker tryk STOP og s� START i din afspiller./nTiden i din afspiller og i EvilLyricsTime skal v�re synkroniseret!! //displayed in popup window when karaoke recording button pressed
227|Ingen sangtekst hentet /// in karaoke recording mode when there are no lyrics
228|Karaoke gemning ikke sl�et til // karaoke mode turned off using the button
229|Sideinformation ikke tilg�ngelig //when you try to open original page in your browser (using globe icon) but original location information is not available so it cannot be opened
230|Kunne ikke hente sange af denne artist
231|Gem sangtekst //displayed as tooltip on Save button in toolbar when it's pressed
232|Redigerings mode - tryk p� gem-ikonet for at returnere til at hente sangtekster
233|For stor - springer over ... // when too large file is being downloaded ... over 100kb ... we know it's nt lyrics because lyrics pages don't use to be that big so we just cancel downloading
234|henter fra %1 (%2 bytes) //in statusbar ... like: downloading from lyrics.com (3000 bytes)
235|omdirigerer (#%1) ... //nth redirection while downloading ... like Redirecting (#2) ...
236|Ingen karaoke tilg�ngelig til denne sang
237|Karaoke linie - klik p� teksten herunder for at gemme vinduestitlen //displayed on top of the karaoke bar when it is in "border" mode
238|Melder inkorrekt "%1" filter //like: Report incorrect "lyrics.com" filter
239|sangtekst fra //followed by site name
240|Henter fra %1 ... //like: downloading from lyrics.com ...
241|Forbinder til %1 ...
242|[%1] filter brugt //like: [sing365] filter used
243|L�r mere //clickable popup link
244|Sprog
245|Omsl� v�rkt�jslinier
246|Karaokefil-l�ngden passer ikke til sangl�ngden. Indsender ikke til serveren ...
247|Brugernavn/kodeord OK. Du kan nu indsende karaokeer under dit navn. //for testing karaoke credentials
248|Afpr�v //for testing karaoke credentials
249|Indkoder //for changing text encoding (right click menu - encoding names will stay in english ... for now)
250|Akkorder ikke fundet
251|S�ger ...
252|�bner %1 i din browser ... //Like "Opening www.evillabs.sk in your browser ...
253|Afbrudt //after hitting stop button
254|henter sangnavne ...
255|Juster karaoke scrolling
256|Eksporter til LRC
257|Gem skabt karaoke i LRC format
258|Hent overs�ttelser
259|Opdater //As description of a button to force update
260|Applikation //Application file update date
261|MilkDrop underst�ttelse
262|Karaokeen blev skabt til anden sangtekst end din. Vil De gerne hente dem fra den originale database?
263|Du skal k�re Winamp med MilkDrop
264|Sangteksten er l�st. L�s op for at g�re det muligt at skrive ...
265|L�s op/L�s sangtekst
266|Find automatisk skema
267|Indsend sangtekst-oprydningsforslag
268|Ikke rene sangtekster? Klik p� statusbaren for at indsende et filter forslag //Lyrics not cleaned? Click status bar to submit filter suggestion.
269|Sangteksterne m�der ikke s�gekriterierne //Lyrics don't meet posting criteria
270|Ikke registreret eller forkert login/kodeord. Registrer dig her //Not registered or wrong login/password combination. Register here
271|Send til myLyrics //Post to myLyrics
272|�ben myLyrics //Open myLyrics
273|�ndringer gemt //Changes saved
274|Vil du �ndre dit login/kodeord til %1/%2 ? //Do you want to change your login/password to %1/%2 ? //i.e. do you want to change change your login/password to John/secret ?
275|Andre muligheder //Other options
276|Vis samtidigt med afspilleren //Show with player //tells whether to bring EL window to front when you focus your media player
277|Vis ikke-indsendte karaoke filer //List unsubmitted karaoke files
278|Karekoe Bar n�r muligt //Karaoke bar when available
279|Tilf�j Lyrics til iTunes //Add Lyrics tags in iTunes
280|Husk mit svar og vis ikke igen //Remember my action and don't show again
281|Automatisk Karaoke download//Automatic karaoke download
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
DownloadCopyright© 2003-24
EvilLaboratories


Links:
Fazele lunii n 2019