EvilLyrics

Karaoke for G.O.R.A. - Al birde burdan yak

G.O.R.A. - Al birde burdan yak (03:36)
created by anonymous
Import »»
into EvilLyrics


make sure G.O.R.A. - Al birde burdan yak is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
55%Thumbs Up     44%Thumbs Down
   (99 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

al birde burdan yak , kapasite meselesi
perde kapanml� lak lak ba�lar az sonra
dedikodu kazan�na kep�e olsan ka� yazar?
�atlak seslere al��t� her kulak,
beni update edin,
rapi �adettim kulaklara download edin,
teknoloji bug�n yine j�n,
dinmi� bak��lar , y�z�n� kendine d�n ,
�abalamal� ve bulmal� y�n ,
sago rapte en �n,
Nizam may�n malzeme may�n
Rahat tespit edin ta kendisi hayat
kim kald� bir �akayla sakat?
be� ki�i kalm�� canavar sagokat
biz karag�z siz hep hacivat,
piri wat� takarak robota ba�lasak tam� saklasak
kendimizi yemesekde yan�ndam� yatsak yo
kime trip atsak? bug�nlerde herkes aksak
k�sa d�neme�ten yolumuzu bulsak
herkes i�ini bilir ki�i maksat takdir d�nyal� dostum yo !
bana iyi rol verin
amac� var yap�lan her eylemin
Nihayetinde bo�a akmas�n terin
hediyesi paketli her eme�in g�z nuru
nedirse etti�in odur ki bulurum
galaksilerde raks ederken �uruna dostum
hay aksilerde dolup ta�ar umudum
hadi gazla !

Al 1 de burdan yak
sadrazam�n ikram
ben dilenci �ayet hicvin sonu idam
neyse ne ba� koydum yoluma y�r�r�m yok hatam yok �akam

d�nya mal� u�an hal� bin ve de d��
bitecek ol emin kurdu�un her d��
�ok r�k�� d���nce modalar� g�le�
fiyasko dolu akl�m�n odalar�
g�� birimleri devree sokun hadi
He-man misali sahlanat bir matrix tan�d�m benimki matrax
atraksiyonlar�m�n tamaml durmakslzln markaj
g�zlerin sulu boya k�vam� makyaj
uzakla� yan� ba�lmdan i�in ya�
geceleri @ �m ayya�
hiphop bala gora yelken fora ileri rota
ba�dat� bulmu� emmim sora sora
bazen kaderi belirler yaz� yada tura
moral d���nce zora
komiklikler �akalar yeti�ir imdada
ustura misali keskin zekalarln danslnl izle
acaba ka� cambaz y�r�r ayn� ipde
Emeklermisin ko�madan �nce
bilipde bilmezden gel
dilinci lin� eder dilenci oh �eker
dilenci ahkam keser

hadi gazla!
Al 1 de burdan yak
sadrazam�n ikram
ben dilenci �ayet hicvin sonu idam
neyse ne ba� koydum yoluma y�r�r�m yok hatam yok �akam�

other by the same artist (click icon to import directly)
G.O.R.A. - Al birde burdan yak (03:36) [anonymous]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download

Copyright
© 2003-19
EvilLaboratoriesLinks:
???????? ?????????? ??? ?? 2019 (1440-1441)