EvilLyrics

Karaoke for Sidney Polak - Chomiczowka

Sidney Polak - Chomiczowka (03:34)
created by ciesiel
Import »»
into EvilLyrics


make sure Sidney Polak - Chomiczowka is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
67%Thumbs Up     32%Thumbs Down
   (43 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Chomicz�wka, Chomicz�wka, pierwsze wino, pierwsza w�dka
Chomicz�wka, Chomicz�wka, pierwsza dziewczyna, pierwsza lufka
pierwsze imprezy, chlanie na balkonach
pierwsze pr�by z zespo�em rockowym
pierwsze o �yciu powa�ne rozmowy
pierwsze pomys�y, co tu dalej robi�
pierwsze pora�ki i pierwsze sukcesy
pierwsze �yciowe prawdziwe stresy
pierwsze zazdro�ci i pierwsze mi�o�ci
pierwsze pogruchotane ko�ci
pierwsze papierosy przy automacie
pierwsze pornosy w czyjej� chacie
pierwsza �mier� widziana na w�asne oczy.

Chomicz�wka, Chomicz�wka, pierwsza dziewczyna, pierwsza w�dka
Chomicz�wka, Chomicz�wka, pierwsza motorynka - sztuka n�wka
pierwsza saletra, asfaltu wybuchy
pierwszy szpan na zagraniczne ciuchy
pierwszy zegarek elektroniczny
pierwszy kontakt z dziewczyn� fizyczny.

Chomicz�wka, Chomicz�wka, latem Izabelin, Truskaw
Chomicz�wka, Chomicz�wka, wysypisko radiowo, lotnisko Bemowo
Chomicz�wka, Chomicz�wka, tutaj przedszkole, szko�a sto-sz�stka
Chomicz�wka, Chomicz�wka, pod huta liceum, inni zawod�wka.
Roztrzaskany szybowiec na bloku, samob�jczy skok zakochanej pary,
nie do wiary, religia w baraku na ty�ach ko�cio�a
bite butelki na zapleczu sklepu
zbierany butapren do s�oik�w
pierwszy w rodzinie drogowy wehiku�.

Nie ma ju� Chomicz�wki sprzed lat, wspomnie� czad
wali w g�ow� jak, o�owiany grad
to prawda, min�o ju�, przecie� kilkana�cie lat,
czasu szmat, �ycia szarej codzienno�ci bat, nagle spad�,
zabieraj�c w przesz�o�� tamten �wiat, zabieraj�c w przesz�o�� tamten �wiat.
Nie ma ludzi, kt�rych tu zna�em, kt�rym ufa�em, niejedno zawdzi�cza�em
nie ma wrog�w i nie ma przyjaci�, a ka�demu los ro�nie odp�aci�
jedni patrz� si� teraz zza krat, kilku ju� opu�ci�o ten �wiat
innych zniszczy� pieni�dzy brak, jeszcze innych zmieni� ich smak.
Ka�dy kamie� to inna historia, w brudnej windzie - ja w kr�tkich spodniach
trzymam kapsle w kolorowych foliach, licz� pi�tra a g�owa jest wolna
nie dotyczy mnie nic z tego co teraz,
�aden hajs ani krotka kariera - rocknedrolowego hochsztaplera

Chomicz�wka, Chomicz�wka, Chomicz�wka, Chomicz�wka...
Marii D�browskiej, Conrada, Kwitn�ca, Aspekt, Mistrzowska �

other by the same artist (click icon to import directly)
Sidney Polak - Chomiczowka (03:34) [ciesiel]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download


christian holidays dates

Copyright
© 2003-18
EvilLaboratories