EvilLyrics

Karaoke for Richard Muller - Baroko

Richard Muller - Baroko (06:19)
created by Alloc182
Import »»
into EvilLyrics


make sure Richard Muller - Baroko is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
45%Thumbs Up     54%Thumbs Down
   (53 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Schoulen� holky sp� nah�
u hrobu Tychade Brahe
z kamene o�ivl� sv�tice
pozved� monstranci m�s�ce

�: Takov� z�� je jen jedna
odtud a� do nedohledna
no a z n�j daleko �iroko
proudem se rozl�v� baroko

And�l� odhalte tv��e
pro slep� harmonik��e
Kter� jsem �ekal a neprop�s
D�vern� zn�m� je ka�d� z v�s

�: Jste-li tak d�vern� zn�m�
Poj�te a zp�vejte s n�mi
My dole vy zase vysoko
O tom jak mocn� je baroko

Sedlejme kon� a vzh�ru
Zapla�me zlou denn� m�ru
Kter� n�m se�rala stolet�
Zp�n�n� h�ebci se rozlet�

�: V tuto noc l�m�n� kost�
Chytr�ck� malov�rnosti
Sra�me tu bestii hluboko
Tak jak to um� jen baroko

Dnes je dnes � ale co z�tra
Zbyde tu z�zra�n� mitra ?
Komu d� svou hlavu do kl�na
ryz��ek svat�ho Martina

�: Zem kter� nem� sv� nebe
Ztratila v�echno i sebe
Zar�stla pastvou jen pro oko
Pro� si tak vzd�len� - v perut�ch od�n� � baroko ?

�: Zem kter� nem� sv� nebe
Ztratila v�echno i sebe
Zar�st� pastvou jen pro oko
Pro� si tak vzd�len� baroko

�:
nanaana �

other by the same artist (click icon to import directly)
Richard Muller - Baroko (06:19) [Alloc182]
Richard Muller - Nahy II (05:00) [Alloc182]
Richard Muller - Smutna piesen (06:29) [LostDog]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download

Copyright
© 2003-18
EvilLaboratories