EvilLyrics

Karaoke for Republika - Mamona

Republika - Mamona (03:37)
created by terpsichore
Import »»
into EvilLyrics


make sure Republika - Mamona is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
66%Thumbs Up     33%Thumbs Down
   (69 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

napisa�em dzi� piosenk�
ju� jest nie�le
ju� jest pi�knie
ale chc� by by�o to
wy��cznie dla mamony

ani s�owa o mi�o�ci
o pod�o�ci polityce
i o niczym innym nic
bez znacze� dodatkowych

najpierw ty
d�ugo d�ugo nic
tylko ty
dla ciebie pisz�
tylko ty
po tobie nie ma nic
dzi� pisz� dla mamony

ile razy to s�ysza�em
�e kto� kocha
nie wierzy�em
bo jak wierzy� w to gdy kto�
wyznaje dla mamony

ta piosenka jest prawdziwa
ja tu �piewam w przekonaniu
�e nic nie prze�ywam
tylko musz� co� zarobi�

najpierw ty
d�ugo d�ugo nic
tylko ty
dla ciebie pisz�
tylko ty
po tobie nie ma nic
dzi� pisz� dla mamony

ta piosenka jest
pisana dla pieni�dzy
ta piosenka jest
�piewana dla pieni�dzy
ta piosenka jest
nagrana dla pieni�dzy
ta piosenka jest
wydana dla pieni�dzy

nie traktuj� ci� jak g�upca
ja zak�adam
�e ty s�uchasz
i �e widzisz tojak dzisiaj pisz� dla mamony

tak jak �adna prostytutka
nie ca�uj� nigdy w usta
tak ja odpuszczam sobie
wszystkie moje strofy

najpierw ty
d�ugo d�ugo nic
tylko ty
dla ciebie pisz�
tylko ty
po tobie nie ma nic
dzi� pisz� dla mamony

ta piosenka...�

other by the same artist (click icon to import directly)
Republika - Mamona (03:37) [terpsichore]
Republika - Telefony (04:23) [anonymous]
Republika - tu jestem w niebie (04:00) [anonymous]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download


christian holidays dates

Copyright
© 2003-18
EvilLaboratories