EvilLyrics

Karaoke for Perfect - Autobiografia

Perfect - Autobiografia (04:33)
created by triebsik
Import »»
into EvilLyrics


make sure Perfect - Autobiografia is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
58%Thumbs Up     41%Thumbs Down
   (82 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Mia�em dziesi�� lat
Gdy us�ysza� o nim �wiat
W mej piwnicy by� nasz klub
Kumpel radio zni�s�
Us�ysza�em blue suede shoes
I nie mog�em w nocy spa�
Wiatr odnowy wia� (wujek J�zek zmar�)
Darowano reszty kar
Zn�w si� mo�na by�o �mia�
W kawiarniany gwar
Jak tornado jazz si� wdar�
I ja te� chcia�em gra�
Ojciec, b�g wie gdzie
Martenowski stawia� piec
Mnie paznokie� z palca zszed�
Z gryfu zosta� wi�r
Gra�em milion r�nych bzdur
I pozna�em co to sex
Poczt�wkowy sza�
Ka�dy z nas ich pi��set mia�
Zamiast nowej pary jeans
A w sobotni� noc
By� Luxemburg, chata, szk�o
Jak�e si� chcia�o �y�!
By�o nas trzech
W ka�dym z nas inna krew
Ale jeden przy�wieca� nam cel
Za kilka lat
Mie� u st�p ca�y �wiat
Wszystkiego w brud
Alpagi �yk
I dyskusje po �wit
Niecierpliwy w nas ciska� si� duch
Kto� dosta� w nos
To pop�aka� si� kto�
Co� dzia�o si�
Por�ni�a nas
Za jej Poli Raksy twarz
Ka�dy by si� zabi� da�
W pewn� letni� noc
Gdzie� na dach wynios�em koc
I dosta�em to, com chcia�
Powiedzia�a mi
�e k�opoty mog� by�
Ja jej, �e egzamin mam
Odkr�ci�a gaz
Nie zapuka� nikt na czas
Zn�w jak pies, by�em sam
Stu r�nych r�l
Czym ugasi� m�j b�l
Nauczy�o mnie �ycie jak nikt
W wyrku na wznak
Przechlapa�em sw�j czas
Najlepszy czas
W knajpie dla braw
Klezmer kaza� mi gra�
Takie rzeczy �e jeszcze mi wstyd
Pewnego dnia
Zrozumia�em, �e ja
Nie umiem nic
S�uchaj mnie tam!
Pokona�em si� sam
Oto wy�ni� si� wielki m�j sen
Tysi�czny t�um
Spija s�owa z mych ust
Kochaj� mnie
W hotelu fan
M�wi: "na ta�mie mam
To jak w gard�ach im rodzi si� �piew"
Otwieram drzwi
I nie m�wi� ju� nic
Do czterech �cian

other by the same artist (click icon to import directly)
Perfect - Autobiografia (04:33) [triebsik]
Perfect - Autobiografia (04:34) [anonymous]
Perfect - Chcemy By Sob (05:12) [tuptus55]
Perfect - Grawitowa (03:40) [tuptus55]
Perfect - Id? precz (03:45) [tuptus55]
Perfect - Idz Precz (03:27) [anonymous]
Perfect - Kady Oddech Twj (03:40) [tuptus55]
Perfect - Kolysanka Dla Nieznajomej (03:48) [anonymous]
Perfect - Ko?ysanka dla nieznajomej (03:32) [tuptus55]
Perfect - Lokomotywa z ogoszenia (03:51) [tuptus55]
PERFECT - Nie Pacz Ewka (05:36) [tuptus55]
Perfect - Niepokonani (04:09) [anonymous]
Perfect - Niewiele Ci mog da (04:31) [tuptus55]
Perfect - Objazdowe nieme kino (04:42) [anonymous]
Perfect Circle - The Package (07:33) [pantalonoir]
Perfect Stranger - You Have The Right To Remain S (03:29) [anonymous]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download

Copyright
© 2003-18
EvilLaboratories