EvilLyrics

Karaoke for Peja - O tym co bylo i o tym co jest teraz

Peja - O tym co bylo i o tym co jest teraz (03:48)
created by anonymous
Import »»
into EvilLyrics


make sure Peja - O tym co bylo i o tym co jest teraz is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
64%Thumbs Up     35%Thumbs Down
   (90 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Peja z Ajsmenem, rap to nasz byt

[Ajsmen]
Pami�tam dobrze osiemdziesi�te lata
Chudy Ajsmen po Staszica wtedy lata�
Pejke pozna�, mija�y ca�e lata, ja uzna�em go za brata (brata)
Du�o si� przesz�o razem, du�o si� prze�y�o
Dymy si� robi�o, du�o si� pi�o
Do ty�u si� chodzi�o, tak by�o
Tak wtedy nam si� �y�o, dobrze by�o (tak)
Dobrze by�o, tak wtedy nam si� �y�o (dobrze by�o)
Ale czego� jeszcze brakowa�o
Czego� w �yciu by�o ma�o
Muzy tylko si� s�ucha�o, to nam nie wystarcza�o (nie)
Czego� w �yciu brakowa�o (brakowa�o)
Nasze �ycie si� zmieni�o, kiedy Peja dosta� z g�ry znak
Pozytywne jak zbawienie, hip hopowej muzy poczu� brzmienie
Rado�� w sercu, co� pi�knego, s�uchajcie dalej tego
Na pytanie dlaczego si� sko�czy�o, co przyczyn� by�o
Ajsmen odpowiada, poznali�my gada - nasz wydawca
Kozak, frajer, my�leli�my, �e to zbawca
Kopalni g�wna wynalazca, taki �mie� co ma twarze dwie
Wiesz tu co� powie, dup� li�e, tam zaprzeczy
Dobrze by�o, a przez chuja si� sko�czy�o
Dlaczego tak si� sta�o, czego by�o ma�o
Nie o pieni�dze tu chodzi�o, bo tych zawsze brakowa�o
(tak si� sta�o) tak si� sta�o
Tak si� sta�o, ale czy tak by� musia�o

Refren:

O tym co by�o, no i o tym co jest teraz
Peja z Ajsmenem u Donia muzyczny relaks x4

[Peja]
W pewnym momencie sytuacje si� zrodzi�y
�e twoi znajomi nie byli moimi znajomymi
Moi kumple to nie twoi i odwrotnie, spory dystans
O tym jak by�o i jest chcia�em dawno ju� napisa�
Powiedzie�, cicho nie siedzie� nie raz przy wsp�lnym obiedzie
Moje twoje, twoje moje, wiem, �e bywa�o tak cz�sto
Z�o�liwi twierdzili, �e byli�my jak ma��e�stwo
Wiem te�, �e mia�em na ciebie nie najlepszy wp�yw
W domu mieli�my inaczej, ale wsp�lny z domu zryw
Namioty, duperele, deskorolki i w��cz�ga
A muzyczne do�wiadczenia yo raps du�o pozmienia�
Napizgane ma�olaty krzyczeli, �piewali
Takie rzeczy, �e jeszcze dzisiaj mi wstyd
Rap to nasz byt, pierwsi z grzechem old schoolowcy
Pierwsi s�uchacze rapu w stolicy Wielkopolski
Czas nas zmieni� - nie s�dz�, pieni�dze - nie s�dz�
Na palcach po obr�czce, bez wp�ywu na to sko�cz�
Z pozytywnym akcentem, bo na to mam wkr�te
Ta runia, rzeczy �wi�te dla starego s�uchacza
Dziewi�� trzy i wcze�niej Ajsmen wie co to oznacza
Czy kto� nas rozpoacza� gdy si� posypa�, nie wiem
A mo�e nie pami�tam za ca�e dziewi�� siedem
Nikt z nas nie przeprasza�, kto komu co wybacza�
Trudny temat, zobacz, �e jeden z drugim gada
Co by�o i co jest, nikt nie musi si� spowiada�
I nikt nie musi si� spowiada�
I nikt nie musi si� spowiada�

Powt�rzy� refren (4 razy)

other by the same artist (click icon to import directly)
Peja - O tym co bylo i o tym co jest teraz (03:48) [anonymous]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download


christian holidays dates

Copyright
© 2003-18
EvilLaboratories