EvilLyrics

Karaoke for Nanoe Biroe - Manusa Panak Manusa

Nanoe Biroe - Manusa Panak Manusa (05:12)
created by junz
Import »»
into EvilLyrics


make sure Nanoe Biroe - Manusa Panak Manusa is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
60%Thumbs Up     39%Thumbs Down
   (38 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Engap, tangkah beli, ningehin munyin Memen adine
"Hei gus, apa ka-alih mai? Dini sing nerima beduda"
Sesek, angkian beli, ningalin sebeng Bapan adine
"Hei gus, tiang ngalih mantu, nanging sing ane cara gus"

Buung keneh beli kemu, nyalamin Om Swastiastu
Nanging mantram sing maarti, ragan beli tusing ma-aji

[Reff:]
Beli masih manusa, bisa ngeling, bisa nyakit ati
Beli masih manusa, panak manusa
Beli masih ngelah, ajin raga

Mirib, Bapan adi uli pidan salah pergaulan
Minab, Memen adine, fans berat-ne Datuk Maringgih
Jaman, suba maju, presiden R.I. mapilih langsung
Reformasi, suba majalan, rakyat cenik milu maitung

Yening adi mula tresna, mai jak beli kawin lari
Malaib atas nama cinta, atas asas kebebasan

Beli masih manusa, bisa ngeling, bisa nyakit ati
Beli masih manusa, panak manusa
Beli masih ngelah, ajin raga

Mula saja, beli jelema lacur
Nanging ento, tusing dadi tolak ukur
Nak mula saja, penampilan beline lusuh,
Nanging ne penting, beli sing demen.... ngae rusuh, uo, uo, uo~...

Beli masih manusa, bisa ngeling, bisa nyakit ati
Beli masih manusa, panak manusa
Beli masih ngelah, ajin raga

other by the same artist (click icon to import directly)
Nanoe Biroe - Manusa Panak Manusa (05:12) [junz]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download


christian holidays dates

Copyright
© 2003-18
EvilLaboratories