EvilLyrics

Karaoke for Mazhar Alanson - Jazz

Mazhar Alanson - Jazz (03:45)
created by oyturas
Import »»
into EvilLyrics


make sure Mazhar Alanson - Jazz is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
64%Thumbs Up     35%Thumbs Down
   (53 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

iki y�z dolar� cebime att�m
birden kendimi bir�ey sand�m
iki k�z g�rd�m yan yan bakt�m
dedim beraber olal�m
ald�m k�zlar� diskoya gittim
y�z dolar� yedim bitirdim
ikisini birden tavlamak i�in
oturmad�m hep dans ettim
tamam be dedim i�ler yolunda
bir g�n esmer sonra sar���nla
dans dans ettim
bir ara k�zlar tuvalete gitti
d�n��leri bir hayli gecikti
ne oluyor dedim merak ettim
gittim kap�ya �ok bekledim
fedai buras� new york dedi
be� dakikada de�i�ir b�t�n i�ler
bu i�ler dedi anlad�n m�?
adam� bazen geriden �i�ler
planet gibi bir yer vallahi
dumanlar ��k�yor asfaltlardan
�n�mde y�r�yen deli bir adam
��pl�kteki spagettiyi yedi
televizyon desen binbir kanal
bir kanal var hele manhattan
ademle havva r�portajdalar
onlar�n bile yapra�� var edep yerlerinde
bunlar ise dal �afaklar
yuh be dedim hayret karde�im
�b�r g�n hemen �irkete gidip
bilet tarihimi de�i�tirdim
�u anda u�aktay�m bize do�ru
biz dedi�im gayet zorlu
neyse ki a��l�yoruz d�nyaya
hi� a�mad���m�z kap�larla
�yle haller i�inde ki halim
t�rk�eye �evirmeye yok mecalim
bizans bizim oldu�unda
okyanusta bir k�ta
kapitalizmi kurtar�yor
kristof kolomb amca
an�tlar g�c�r g�c�r
en eski demokrasi
tarihleri pek k�sa
bilgisayar kabilesi
ald� beni bir d���nce
memlekette ne yapmal�
iner inmez u�aktan
kupon kesip saklamal�
u�ak ��kar apartman ��kar
hizmet�ili ev bile var
bu pazar nas�l bir pazar
pazar yeri gibi
jazz!

other by the same artist (click icon to import directly)
Mazhar Alanson - Jazz (03:45) [oyturas]
Mazhar Alanson - Piskopat (03:48) [oyturas]
Mazhar Alanson - Yandim (03:08) [oyturas]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download


christian holidays dates

Copyright
© 2003-18
EvilLaboratories