EvilLyrics

Karaoke for Koma - Zaczorowani

Koma - Zaczorowani (03:26)
created by Vaksus
Import »»
into EvilLyrics


make sure Koma - Zaczorowani is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
54%Thumbs Up     45%Thumbs Down
   (70 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Tak niewiele przeciw, tak niewiele za
Trzy znaczenia w cudzym oku - krokodyla �za
Zamieszanie wok� - wybaczenie w nas
Sto tysi�cy r�nych pokus - bez w�tpienia znak

Nie pytaj mnie - jak �lepy jest nasz los
Lepiej pozostaw bez znaczenia go

Nie podziel� wra�e�, mimo, �e Ci brak
I nie sprzedam swoich my�li - niefortunnie tak
Dajmy sobie spok�j, us�ysza�em dzi�
Mi�o�� jak odgrzany ros� - oferujesz mi

Czy my�lisz, �e - ja nie wiem co to mi�o��
Czy my�lisz, �e - nie wiem co to jest - nie, nie
M�wisz mi, �e - co� nagle si� sko�czy�o
Gdy ci�gle w nas - ta sama iskra jest

Nie licz�c zysk�w ani strat
Zaczarowani ty i ja, pe�n� mi�o�ci nadziej�
Zatopieni w �wietle gwiazd,
Rozproszeni - pryzmat spraw, poznajemy siebie...

Gdy s�owem czu�o�� - mi�dzy nim
Nie oddawaj si� emocjom z�ym
Bo wa�ne jest odnale�� w sobie dobra �lad
Rado�ci� �ycia podzieli� si� ju� czas

Nie licz�c zysk�w ani strat
Zaczarowani ty i ja, pe�n� mi�o�ci nadziej�
Zatopieni w �wietle gwiazd,
Rozproszeni - pryzmat spraw, poznajemy siebie...

other by the same artist (click icon to import directly)
Koma - Zaczorowani (03:26) [Vaksus]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download

Copyright
© 2003-18
EvilLaboratories