EvilLyrics

Karaoke for Kasia Klich - Lepszy Model

Kasia Klich - Lepszy Model (03:48)
created by tuptus55
Import »»
into EvilLyrics


make sure Kasia Klich - Lepszy Model is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
58%Thumbs Up     41%Thumbs Down
   (53 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Znów siê zepsu³eœ
I wiem co zrobiê
Zamieniê ciebie
Na lepszy model

Nie mam do ciebie cierpliwoœci
To pewne ¿e ju¿ nie bêdê mieæ
Min¹³ termin twojej przydatnoœci
Gwarancja nie obejmuje ciê
Nie pozostawiasz mi wyboru
Na lepszy model zmieniê ciê
Nie potrzebuje w domu z³omu
D³u¿ej nie
Nie mam do ciebie zaufania
To pewne ¿e ju¿ nie bêdê mieæ
Dosyæ mam tego naprawiania
Gdy co chwile siê psuje inna czeœæ
Jesteœ zupe³nie do niczego
A na dodatek powiem ze
Po¿ytku z ciebie tu ¿adnego
Nie ma nie

Znów siê zepsu³eœ
I wiem co zrobiê
Zamieniê ciebie
Na lepszy model

Znów siê zepsu³eœ
I wiem co zrobiê
Zamieniê ciebie
Na lepszy model

Nie mam do ciebie sentymentu
To pewne ¿e ju¿ nie bêdê mieæ
Robisz za du¿o tu zamêtu
A nie wynika z tego ¿adna dobra rzecz
Nie pozostawiasz mi wyboru
Na lepszy model zmieniê ciê
Nie potrzebuje w domu z³omu
D³u¿ej nie
Nie mam do ciebie nic ju¿ nie mam
To pewne ¿e ju¿ nie bêdê mieæ
Mo¿esz wysy³aæ za¿alenia
I tak naprawy ciebie nie podejmê siê
Jesteœ zupe³nie do niczego
A na dodatek powiem ¿e
Po¿ytku z ciebie tu ¿adnego
Nie ma nie

Znów siê zepsu³eœ
I wiem co zrobiê
Zamieniê ciebie
Na lepszy model

Znów siê zepsu³eœ
I wiem co zrobiê
Zamieniê ciebie
Na lepszy model

Znów siê zepsu³eœ
I wiem co zrobiê
Zamieniê ciebie
Na lepszy model


other by the same artist (click icon to import directly)
Kasia Klich - Lepszy Model (03:48) [tuptus55]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download

Copyright
© 2003-18
EvilLaboratories