EvilLyrics

Karaoke for Flexxip - List

Flexxip - List (03:41)
created by anonymous
Import »»
into EvilLyrics


make sure Flexxip - List is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
65%Thumbs Up     34%Thumbs Down
   (63 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

(Mes)
bior� d�ugopis i przegl�dam kartek stert�
znajduje czyst� po�r�d nich, i gdzie� kopert�
w to szare popo�udnie miedzy grudniem a styczniem
chc� pisa� ten list nawet hipotetycznie
nawet, gdy miejsce zamieszkania adresata
to adres m�j, mojej siostry i adres brata
to strata czasu, wiem, ale odtworzenie zdarze� w g�owie
mo�e da� mi to co daje spowied�

(Blef)
odbiorca tego listu jeste� ty czyli ja du�o m�odszy,
drzemie w tobie jeszcze nienawi�ci i pasji odczyn
pow�d tego listu masz by ci� ostrzec dow�d to instrukta�
te sytuacje s� ju� dla mnie du�o prostsze, pisze bo to jakby standard
wiec szybko otw�rz te kopert� jest tego warta

Ref.
teraz wysy�am list do ciebie tak jak robi� to Stan
nie jestem fanem, ale teraz zagram jak fan
nie jestem pewien, czy to list do ciebie czy do mnie
bo znam przebieg spraw o kt�rych nie mog� zapomnie�

(Mes)
drogi Piotrze, ja napisze raczej ej Piotrek
zastanawia�em sie d�ugo czy spisa� tw�j portret
w formie listu, w formie tych s��w,
kt�re nie s� pisane zza urz�dowych biurek,
kt�re bior� nade mn� emocje, nie intelekt
bo do powiedzenia mam ci zbyt wiele
(we� upro�cij) wiem co to masz w r�ku list przysz�o�ci
kto� ci powie "daj spok�j" ale ty u�yj wyobra�ni
przeczytaj list i szybko za�nij
teraz masz chyba jakie� 14 i p� roku
blask ocen ga�nie, wok� ciebie full pokus
wok� atmosfera, ej ucz sie bez ust�pstw
oni nie wierzyli, ja mowie - b�d� oszustem
wci�� b�d� sob�, ch�ystek, kt�ry rusza g�ow�
pierdol system lecz r�b to stylowo
i pami�taj nie b�d� taki werter m�ody
ta laleczka ci� przekr�ci nim ja zd��ysz zdoby�
teraz wiem i ty wiesz zostaw ja jak mowie
podpisano: Mes lat 20, prosz� uwierz

Ref.
teraz wysy�am list do ciebie tak jak robi� to Stan
nie jestem fanem, ale teraz zagram jak fan
nie jestem pewien, czy to list do ciebie czy do mnie
bo znam przebieg spraw o kt�rych nie mog� zapomnie� x2

(Blef)
chcesz pojecha� za granice za ni� - nie jedz
wiedz ze ju� nied�ugo nieczysto zagra tw�j anio�
w �rodku m�wisz sobie znam ja, skucha
d�ugo b�dziesz trawi� ten goryczy puchar bracie
nie wyrzucisz tego jednym haftem
opu�� na to ci�ar zapomnienia, zas�o� i u�wiadom sobie
do ciebie jej uczucie zgas�o i powtarzaj has�o: wzmocni� si� jak Mike Tyson.
w reakcji na nakazy m�w �strajk!� �ajzo
a pami�tasz typ�w w Daewoo?? przesta� si� ogl�da�, co jeden lepszy eunuch
kto� potem, kto my�li ze ci� zna wci�nie ci� w fotel m�wi�c: "przesta� grac
jeste� typem romantyka jak Izoldy Tristan
nie pasujesz na rapera i ten �mieszny freestyle".
wsta� powiedz: "WE� SI� UD�AW!"
jego wy�szo�� to �amliwe szczud�a
to ostatni apel, mo�esz pi�ra ostre mi�� jak skalpel
nie przestawaj pisa� i b�d� twardy, trudny czas si� zbli�a

Ref.
teraz wysy�am list do ciebie tak jak robi� to Stan
nie jestem fanem, ale teraz zagram jak fan
nie jestem pewien, czy to list do ciebie czy do mnie
bo znam przebieg spraw o kt�rych nie mog� zapomnie� x2

other by the same artist (click icon to import directly)
Flexxip - List (03:41) [anonymous]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download


christian holidays dates

Copyright
© 2003-19
EvilLaboratories