EvilLyrics

Karaoke for Doniu - Przestrzen

Doniu - Przestrzen (03:53)
created by MR2
Import »»
into EvilLyrics


make sure Doniu - Przestrzen is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
58%Thumbs Up     41%Thumbs Down
   (80 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Ref.

Tylko ja i moja przestrze�,
bior� z niej co najlepsze. (teraz)
Tylko ja i moja przestrze�,
bior� z niej co najlepsze. (i o tak)

1.

Wszyscy dawno w Morfeusza obj�ciach
Ja sam bez kontroli, bez play-backu, bez ci�cia
Wiem - ile mog� tyle dam wam muzyki, talentu
Kiedy inni ton� w morzu ekstrement�w
Ty si� nie daj, s�uchaj - dzie� dla takich jak ty wstaje
Korzystaj bo kr�tki, B�g dwa razy go nie daje
Jak nielegal �ycie - pe�ne szum�w i wypacze�
Przypa��w, historii prostych - tu zobaczysz
Du�o wi�cej ni� w kurierze, ci�gle jebie jeden z dr�gim
Pali Janka, dzi� mieli skandal
Fifka znowu opalona, w domu dziecko, �ona
Klitka te� nieop�acona - i co ma zrobi� powiedz?
Ja notouj� to z pod powiek i nie oceniam
Tylko daj� na tale�u co si� kr�ci w twojej wierzy
Kiedy noc� wracam k�ad� na st� obie d�onie
Patrze na nie, my�le sobie - wytrzymam? uton�?
Ju� nie biegam po podw�rku z pi�k� w podartych portkach
I nie podgl�dam starszych dziewczyn na koloniach
Tamte chwile ju� daleko za mn�, s� coraz bledsze
Ma�y wariat Donius przypomina Donia jeszcze
Mam farta - wiem o tym, wielu go nie ma
Mam co� co kocham i kogo� z kim to dziele
Dla wszystkich, o kt�rych my�l� teraz w nocy
Nuc� refren, ale potrzebuje kogo� do pomocy

Ref.

Tylko ja i moja przestrze�,
bior� z niej co najlepsze. (teraz)
Tylko ja i moja przestrze�,
bior� z niej co najlepsze. (i o tak)

2.

Mam co� czego nie maj� inni (wiem)
Z tego powodu mam czu� si� winny? (nie)
Bior� dla siebie co trzeba, zgarne co mi jest dane
Mam talent chocia� nic nie planowa�em
Ranek - witam m� szanse, gdy zmierzch ma mnie dosy�
Jak cancel wypadam, m�wi� dosy�
Czas, rodzina, mi�o�� - najdro�sze mi ziarna
Chcia�bym pole ich uprawia� (sam wiesz) - wizja marna
Ilu si� ju� pogubi�o, ilu jeszcze? nie pytaj
Ilu �le nadepn�o, ich proz� �ycia p�yta
Kr�ci si� w k�ko, a my jak stamt�d
Zbieramy jak mr�wki i uczucia sajgon
Kurz, tygodnie lec�, niezmienne tempo
Wypadek na trasie nie jest opcj� przyjemn�
Nic nie wiesz napewno, jutro jak szkic a nie foto
Oby do pi�tku i oby zla� si� z sobot�
Marzenia - zdrowym by�, mie� za co �y�
Mie� dach nad g�ow� - pod nim z blisk� ci osob�
Dlaczego tak trudno - pytasz, ja nie odpowiem
Nie jestem Bogiem - przemy�l to sobie!
To �e nagrywam, �e daj� wam wiare
We w�asne si�y, �e rozmywam wam zam�t
To znaczy tylko, �e wymagam od was wi�cej
Co ty zrobisz? Sam nie wiem - miej swoj� Przestrze�...

Ref.

Tylko ja i moja przestrze�,
bior� z niej co najlepsze. (teraz)
Tylko ja i moja przestrze�,
bior� z niej co najlepsze. (i o tak)


other by the same artist (click icon to import directly)
Doniu - Przestrzen (03:53) [MR2]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download


christian holidays dates

Copyright
© 2003-19
EvilLaboratories