EvilLyrics

Karaoke for Daniel Landa - 04 Protestsong

Daniel Landa - 04 Protestsong (03:59)
created by xnemp100
Import »»
into EvilLyrics


make sure Daniel Landa - 04 Protestsong is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
61%Thumbs Up     38%Thumbs Down
   (81 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

S bezmoc� otrok�, pouta schov�v�.
Ob�an svobodn� klop� zrak k zemi.
A je�t� p�l� jizva krvav�.
O�i se otv�raj s obt�emi.
V zajet� pedsudk�, l�ska uvad�.
Hled�me rozd�ln�, nam�sto sjednocen�.
Vlastn� t�ha zas na n�s dopad�.
Je tolik smutn�ch o�� v t� na�� zemi.

Hledaj�c protivn�ka, stav�me barik�dy.
Vin�me ostatn�, sami tak �ist�.
Co v�echno d�me, za na�e kamar�dy?
Kte�� to vlastn� jsou? Nejsme si jist�.

Kr�l je klaun a klaun je kr�lem,
P�skot nese se znud�n�m s�lem.
A tak p�cha vl�dne sama mase, ne�ijeme.
P�e��v�me. Popereme se tu zase.
Ze lva se stal pejsek na �et�zu,
Slint�, �ek� na odm�nu od v�t�z�.

Kr�l je klaun a klaun je kr�lem,
P�skot nese se znud�n�m s�lem.
A tak p�cha vl�dne sama mase, ne�ijeme.
P�e��v�me. Popereme se tu zase.
Ze lva se stal pejsek na �et�zu,
Slint�, �ek� na odm�nu od v�t�z�.

Je v�echno v po��dku v tom na�em okol�.
Pod teplou pe�inou dob�e se chrn�.
Co bol� druh�, n�s p�ece nebol�.
Tak zbylo z r��� u� jenom trn�.

Kr�l je klaun a klaun je kr�lem,
P�skot nese se znud�n�m s�lem.
A tak p�cha vl�dne sama mase, ne�ijeme.
P�e��v�me. Popereme se tu zase.
Ze lva se stal pejsek na �et�zu,
Slint�, �ek� na odm�nu od v�t�z�.

Kr�l je klaun a klaun je kr�lem,
P�skot nese se znud�n�m s�lem.
A tak p�cha vl�dne sama mase, ne�ijeme.
P�e��v�me. Popereme se tu zase.
Ze lva se stal pejsek na �et�zu,
Slint�, �ek� na odm�nu od v�t�z�.

other by the same artist (click icon to import directly)
Daniel Landa - 04 Protestsong (03:59) [xnemp100]
Daniel Landa - 04 Protestsong (03:58) [anonymous]
Daniel Landa - Karavana mrak (04:28) [anonymous]
Daniel Landa - Morituri Te Salutant (04:08) [anonymous]
Daniel Landa - Morituri te salutant (03:33) [anonymous]
Daniel Landa - Mra a motl (02:20) [anonymous]
Daniel Landa - Pozdrav z fronty (03:33) [anonymous]
Daniel Landa - Prizraky (02:42) [anonymous]
Daniel Landa - Quantum tarantuli (03:55) [anonymous]
Daniel Landa - Sen (03:11) [anonymous]
Daniel Landa - Sen (03:27) [anonymous]
Daniel Landa - Snilci (02:52) [anonymous]
Daniel Landa - Tf8ista Z Medsta (02:12) [anonymous]
DANIEL LANDA - Valk (03:23) [anonymous]
Daniel Landa - Vltava (03:29) [anonymous]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download


christian holidays dates

Copyright
© 2003-19
EvilLaboratories