EvilLyrics

Karaoke for Ceza feat. Sagopa kajmer - Neyim Var Ki

Ceza feat. Sagopa kajmer - Neyim Var Ki (03:26)
created by anonymous
Import »»
into EvilLyrics


make sure Ceza feat. Sagopa kajmer - Neyim Var Ki is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
64%Thumbs Up     35%Thumbs Down
   (57 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Bir bah�emiz var;
Bir taraf �i�ekli, bir tarafsa ��l.
Bir tarafta g�kkusagi, �b�r tarafsa ��l.
S�n�rda kalm��lardan�z biz.
Hep s�n�fta kalm��lardan �ok uzaktay�z;
S�k�nt� �ekmi�lere yak�n bir yerde.
��lde kazanilan zaferler;
Hepsi kanla yazilir.
Ahmak olmasayd�n insan;
T�m zaferler dost�a kazanilirdi.
Her g�n dogumun herg�n batimina,
Her geceden g�nd�ze i�lenen bir su� var.
Her bir yerde bah�emiz var
C�mleler de ol deva diye dua ederdi g�nde bin defa
Fayda yok! Bu �ok fena...
�are yok! Bu bir bela...
Sanki yoktu basta...
Hepsi kals�n...
Alemimde Sagopa ve Ceza,
Rap i�in bir pranga...

�lham perilerim,
Yorgun ellerim
Ve miskin arma�an d���ncemin
Yaninda bir emanetim bu bedene.
(zor)
Y�llarim bir yetki verdi;
Etki tepki oldu.
Kendimin hudutlarinda bir �i�ektim, mordum.
Onca tarla doldum.
Bir �afaktim;
Askerin duvarda y�rtt��� bir takvim yapra��nda.
Geri kalan umutlar oldum.
�stedi�im yerdeyim.
1-2 dakika verin bu adama konu�amaz.
Dilim tutuldu.

Fincan kahvem hatrina saydim
Bir yudumluk askim beni sarhos
Komplo ordularim gardiyanlarim
Neyim var ki raptan gayri?

Fincan kahvem hatrina saydim
Bir yudumluk askim beni sarhos
Komplo ordularim gardiyanlarim
Neyim var ki raptan gayri?

Akar sular bu bah�elerde.
Kurtulur zebanilerden.
Akmayan suyun g�l ��lde
�esmeler var her bir yerde; bul!
Olmaya �alis bir kul!
�stedigimiz hep tek sulh!
Olmasin altimda �ul!
Olmasin param ve pul!
Genede g�l bir kez be!
Bir kere g�l be!
Senede bir de olsa,
G�l bu ��lde yeserir elbet.
Sabah biter ve bizde
Sinirin ortasinda kaybolup gider de
S�zlerimizi ve rapimizi
Miras birakiriz yeter!

Ey rapin sebepsiz anlam�!
Damarlar�mda gezine dur.
�akaklarimda kan birikmi�,
Ben bir c�mlelik bir nokta de�ilim!
�iirlerimle g�m�lecek ad�m
Sat�rlarim ve ge�mi�im,
Tokat izlerim...
(Ceza - anlat)
Ellerimde karakalem,
Kara g�z�m seyirde.
Yollarimda yolunu g�zledigim bir yolcu
Malum...
Yaradan Allah'im! Gen�ligime mahcubum
Oyuncak bir tabanca elime hakim oldu,
�ok al��t�m...
Ben bug�nde ya��yorum;
Yar�nda me�hul�m.
Bin yasak ve bin cezayla ilelebet mi ya��yorum?
Bir bal olsam, damlasam.
Bu yery�z�nde bir kalbim, nefretim
Ve var olan bin cezam...

Fincan kahvem hatrina saydim
Bir yudumluk askim beni sarhos
Komplo ordularim gardiyanlarim
Neyim var ki raptan gayri?

Fincan kahvem hatrina saydim
Bir yudumluk askim beni sarhos
Komplo ordularim gardiyanlarim
Neyim var ki raptan gayri? �other by the same artist (click icon to import directly)
Ceza feat. Sagopa kajmer - Neyim Var Ki (03:26) [anonymous]
Ceza feat. Sagopa kajmer - Neyim Var Ki (03:26) [anonymous]
Ceza feat. Sagopa kajmer - Neyim Var Ki (03:27) [anonymous]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download


christian holidays dates

Copyright
© 2003-19
EvilLaboratories