EvilLyrics

Karaoke for Bajm - O Tobie

Bajm - O Tobie (03:25)
created by tuptus55
Import »»
into EvilLyrics


make sure Bajm - O Tobie is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
75%Thumbs Up     25%Thumbs Down
   (24 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Mo�e wszystko ju� wiesz
Mo�e wszystko ju� masz
Jeste� pewny, �e to szcz�cie
Nie masz czasu na sen
Nie masz czasu na seks
Wci�� od �ycia chc�c wi�cej
Zach�anna jest ta gwiazda,
Dla kt�rej gubisz rado�� chwil
Liczy si� wci�� niepewno��,
Kt�r� przynosz� dni

Nie uciekaj od s��w
Najprostszych tych - wiesz,
Kt�re p�yn�, lecz nie z Tob�
Nie uciekaj od miejsc
Najpi�kniejszych tych - wiesz,
Kt�re zawsze s� gdzie� obok
Zach�anna jest ta gwiazda,
Dla kt�rej gubisz rado�� chwil
Liczy si� wci�� niepewno��,
Kt�r� przynosz� dni

Ile jeste� wart?
Kto Twoj� cen� zna?
Ile jeste� wart?
Z kim o swe �ycie grasz?

Zapami�taj ten sen,
Kt�ry przy�ni si� dzi�
Nim odp�ynie gdzie� sw� drog�
Musisz wiedzie�, �e nic
Nie powt�rzy si� ju�
Otw�rz oczy i patrz
Ka�dy dzie� jest jak cud

Ile jeste� wart?
Kto Twoj� cen� zna?
Ile jeste� wart?
Z kim o swe �ycie grasz?

Ile jeste� wart?
Kto Twoj� cen� zna?
Ile jeste� wart?
Z kim o swe �ycie grasz?

Mo�e wszystko ju� wiesz
Mo�e wszystko ju� masz
Mo�e to w�a�nie jest szcz�cie�

other by the same artist (click icon to import directly)
Bajm - Chod? do mnie chod? (04:13) [tuptus55]
Bajm - Jak kobieta (03:29) [tuptus55]
Bajm - Lola lola (03:31) [tuptus55]
Bajm - Lola Lola (03:31) [anonymous]
Bajm - Lola Lola (03:32) [anonymous]
Bajm - O Tobie (03:25) [tuptus55]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download

Copyright
© 2003-19
EvilLaboratoriesLinks:
Kalendr pro Kveten 2019